Kontakt

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice
tel. 32-781-92-11

Konsultant:
PROKOM Construction sp. z o.o.,
ul. Reymonta 30/1, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 785-59-85

Wykonawca:
DROG-BUD SP. Z O.O.
Lubojenka ul. Prosta 88/90
Częstochowa 42-209